logoiso

با توجه به نگرش موسسین ،هدف اصلی گروه صنعتی رناپ ، « جلب رضایت » و « گزینه منتخب بودن » تمامی کارفرمایان ، طرف های تجاری خود ، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی می باشد و در راستای دستیابی به این اهداف اصول زیر را دنبال می کند. برخی از پروژه های انجام شده در گروه صنعتی رناپ جهت آشنائی شما ارائه می گردد.