پروژه اقامتگاه زیارتی ، سیاحتی جواد الائمه (ع)

موضوع پروژه : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی)

مشاور: مهندسین اندیش گران

پیمانکار : شرکت پاراوان گستر شمال

آدرس پروژه : مشهد مقدس