گروه صنعتی رناپ

کارخانه رناپ در زمینی به متراژ 30 هزار متر مربع بنا گشته که شامل 7500 مترمربع سوله با تجهیزات کامل جهت ساخت سازه های فلزی و 600 متر مربع ساختمان اداری، 1200 مترمربع سالن رنگ و سند بلاست و 500 متر مربع انبارمی باشد.
کارخانه رناپ دارای 2 سوله هم راستا و ساختمان های جانبی که شامل سالن های رنگ، سندبلاست، انبار و ساختمان اداری می باشد . مساحت و تجهیزات پیش بینی شده برای تولید 48000 تن سازه فلزی در سال می باشند.

فاز اول: کارخانه به گونه ای تجهیز می شود که توانایی تولید 1000 تن  سازه فلزی را در یکماه را دارد. در این مرحله تمامی تجهیزات لازم خریداری شده در حال نصب می باشد.

فاز دوم: در این فاز مقرر گردید با اتمام 80% از کل پروژه به توانائی تولید 2000 تن در ماه دست یابد. نصب تجهیزات اتوماتیک و ربات های جوشکار.

فاز سوم: بهره وری کامل کارخانه و رسیدن به توان تولید 4000 تن در ماه.