بنام خدا

شرکت مهندسی رناپ

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت مهندسی رناپ بعنوان يكي از شركتهاي موفق در ساخت انواع اسکلت و سازه های فولادی در صنایع ساختمان ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، در جهت نیل به اهداف عالیه کشور و در مسیر چشم انداز خود با شعار مهندسی برای آینده بهتر ، ضمن تعهد به مسئولیت اجتماعی ، با بهره گیری مطلوب از دانش ، تجربه و توانمندی منابع انسانی داخلی ، در جهت تحقق خواسته ها و انتظارات تمامی مشتریان و افزایش سطح رضایت ایشان گام بر می دارد .

این شرکت در راستای تبعیت از قوانین و الزامات فنی و قانونی ، ضمن تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، رئوس خط مشی خود را براساس استاندارد ISO 9001 بشرح زیر اعلام می نماید :

  • انجام به موقع تعهدات و کسب رضایت کارفرمایان
  • توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح آگاهی ، دانش و مهارت کارکنان
  • گسترش خدمات در نقاط مختلف كشور

اینجانب خط مشی سیستم مدیریت کیفیت را چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف سازمان تعیین نموده و نسبت به برقراری ، حفظ و بهبود سیستم مدیریت متعهد می باشم و از کلیه کارکنان سازمان انتظار دارم که ضمن درک و بکارگیری خط مشی و سایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت ، تلاش و همکاری مستمر درجهت ارتقاء سطح عملکرد سازمان را بعمل آورند .

 

علی قربانی