بازدید اعضای محترم هیئت مدیره سازمان انرژی نوین

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره سازمان انرژی نوین

در تاریخ  95/11/20 اعضای محترم هیئت مدیره سازمان انرژی نوین ، رئیس هیئت محترم مهندسین مشاور اندیشگران جناب آقای مهندس فخری و هیئت محترم همراه ، رئیس هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال به همراه مدیریت کارخانه جناب مهندس صدیقی از خط تولید و مجموعه کارخانه رناپ بازدید به عمل آوردند.

طی این بازدید آقای مهندس صدیقی در مورد پیشرفت روند اجرایی اعم از : تولید، ساخت ، کنترل کیفی و مشکلات مربوطه توضیحات لازم را بیان کردند.

پس از بازدید در جلسه ی به عمل آمده با حضور افراد مشروحه فوق در خصوص پیشرفت پروژه و برنامه ریزی های لازم جهت سرعت بخشیدن در روند اجرایی توضیحات لازم ارائه گردید، سپس اعضای محترم هیئت مدیره انرژی نوین در مورد اهمیت پروژه و دیگر موارد ضروری بحث و تبادل نظر کردند.

 

گزارش تصویری از بازدید به عمل آمده :