بازدید از پروژه مجتمع قضایی شماره ۲ استان ایلام

در تاریخ 95/02/07 بازدید و جلسه ای از پروژه ساخت مجتمع قضایی شماره 2 استان ایلام با حضور جناب آقای مهندس نیاکان مدیر کل محترم دفتر هماهنگی استانها قوه قضائیه،جناب آقای مهندس شیرزادی معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان ایلام، آقای مهندس بیانی رئیس محترم دفتر نظارت و اجرا قوه قضائیه،آقای مهندس حضرتقلی مدیر محترم پروژه مجتمع قضایی شماره 2 ایلام دفتر تهران قوه قضائیه،آقای مهندس باقری مدیر محترم دفتر فنی دادگستری کل استان ایلام ،آقای مهندس فیاض زاده مدیر عامل محترم شرکت طرح وتعاون،آقای مهندس فردوسی مدیر محترم پروژه شرکت طرح و تعاون و جناب آقای مهندس قربانی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال و آقای مهندس نکوئی معاونت اجرایی و قائم مقام مدیر عامل و هیئت همراه انجام گردید.

طی این جلسه در خصوص بررسی وضعیت پیشرفت پروژه و رفع مشکلات موجود تصمیمات مدیریتی با حضور کارفرما و مشاور اتخاذ گردید.