مأموریت :
اجرای طرح های عمرانی ملی و منطقه ای با اتکا به متخصصین و کارشناسان توانمند در جهت رقابت و کسب رضایت کارفرمایان
ارزش :
حصول نتایج مطلوب در ارائه خدمات با درک صحیح نیازهای کارفرمایان و در سایه همکاری ، همدلی و مشارکت کارکنان
برتری:
استفاده از علوم مهندسی و تکنولوژی روز در اجرای پروژه ها . روشهای کار گروه صنعتی رناپ مطابق اصول تأیید شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و سازمان نظام مهندسی کشور  می باشد .

ترین نتایج مهندسی بدست آید .
سرعت
برای سرعت بخشیدن به اتمام پروژه ها  و انجام به موقع پروژه های طبق جدول زمانبندی ، بهینه کردن روشهای کار و مدیریت صحیح و  استفاده از مدیریت مهندسی ارزش نسبت به هر کدام از پروژه های در حال اجرا از خواسته های این سازمان بوده و می باشد .
امنیت
هدف انجام کار بدون حادثه و اتخاذ سیاست (( خطای صفر )) در عین حال که هدف مهم این شرکت است از مهمترین موفقیت های آن نیز می باشد . در ستاد ، شعب، کارگاههای شرکت به سایر شرکتهای تابعه این سازمان اصول محیط زیست ، ایمنی و بهداشت (HSE ) توسط کلیه کارکنان اجرا می گردد.
این سیاست از بروز هرگونه  آلودگی محیط زیست و نیز حوادث انسانی احتمالی جلوگیری می نماید.
بهترین عضو جامع بودن
در داخل و خارج از کشور، در زمینه اجرا و انجام فعالیت های عمرانی ، ساختمانی ( ساخت و ساز ) و اجرای عملیات زیر سازی و در کلیه زمینه های مشابه و  حتی در مواردی که شریک یا سرمایه گذار هستیم هدف شرکت (پاراوان گستر شمال ) تعامل و  روابط تنگاتنگ و ارتقاء همیاری و همکاری با کارفرمایان است  .
تعاملات سازنده
گروه صنعتی رناپ در کلیه شعب و کارگاهها  مطابق آخرین تغییرات قانون وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت و نیز سازمان حفاظت محیط زیست و با کلیه همکاران در یک محیط سالم و آرام در حال فعالیت می باشند و مهمترین هدف این شرکت این است که کلیه کارکنان و نیروی فعال با بالاترین درجه رقابت مثبت و در یک محیط سالم کار میکنند .