در این بخش جهت آشنایی با استاندارد های مدیریت HSE تعدادی از قوانین مرتبط از سایت سازمان ملی استاندارد ایران ارائه شده است .

(برای دریافت فایل های PDF بروی لینک های زیر کلیک نمائید.)

  1. شماره استاندارد: IRAN-ISO 14001
  2. سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -الزامات
  3. سیستم های مدیریت کیفیت -الزامات
  4. مدیریت ریسک – تکنیک های ارزیابی ریسک
  5. استاندارد مدیریت ریسک-راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245
  6. مدیریت ریسک- اصول و رهنمودها
  7. مدیریت ریسک- واژگان